Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ „ОБЕДИНЕНИЕ НА ПОКОЛЕНИЯТА ЗА ЗАКОННОСТ В ЕВРОПА“

JOGGLE_LOGOБерковица е партньор на Община Куиндичи, Италия по проект „Обединение на поколенията за законност в Европа“/ JOGGLE / , финансиран по ПРОГРАМА „ЕВРОПА НА ГРАЖДАНИТЕ„ към ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ. В проекта като партньори участват и общините: Камза (Албания), Кучова (Албания) и Дорохой (Румъния).  Целта на проекта е да се създаде мрежа за сътрудничество и взаимопомощ от побратимени градове, които да работят заедно в областта на законността чрез експертни дискусии и обмяна на добри практики, и до голяма степен развитие на дълготрайно сътрудничество между петте побратимени градове.

Проектът цели да обедини гражданите, общините, експерти и многобройните участници в гражданското общество, които са в полза на демократичната законност, и всички заедно да работят за „Законността, нейното значение и стойност за бъдещето на Европа“. Първата конференция по проекта ще се проведе в периода 21 – 24 ноември 2013 г. с домакин община Куиндичи, Италия. Темата на конференцията е „Стойността на законността за нашето бъдеще“. Темите, които ще се разгледат са:

  

Първият ден, 21.11.2013 г.

Въведение в проекта и презентации на партньорите.

„Европейска мрежа в полза на демократична законност“

 

Втори ден, 22.11.2013 г.
„Законност: значение, допустимост, аспекти и слабости“

 

Трети ден, 23.11.2013 г.

„Стойността на законността за новия обществен договор между хората и Европа“

 „Прозрачността на административните процедури и собствени политики като контраст на административните нарушения на местно ниво“.

 

Четвърти ден, 24.11.2013 г.

„Вредите от беззаконието на местно, национално и европейско ниво: от ежедневното незаконно поведение до организираната престъпност“

„Стойността на законността за в бъдеще“

 

Конференцията ще завърши с церемония по подписване на побратимяването между петте общини.