Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ ЗА РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО БЪРЗИЯ

На 18 януари 2019 г. Община Берковица подаде заявление за участие по проект „Красива България“  КЪМ Министерството на труда и социалната политика за ремонт на НЧ „Иван Вазов-1911“, с. Бързия. Общата стойност на бюджета на проектното предложението е  70 000,00 лева, от коѝто 50% от СРР/СМР са съфинансиране от Община Берковица, което представлява  35 000,00 лева с ДДС. Сградата на читалището в село Бързия ремонтирана отвън, но поради липса на средства вътре не са правени ремонти и подобрения, откакто е построена. През месец октомври 2018 г. Община Берковица ремонтира сцената на читалището в село Бързия със средства от капиталовата си програма в размер на 6 600 лева. Ремонтът включваше възстановяване на 120 кв.м дюшеме. Паркета в салона е изгнил, а на места липсват части от него. Седалките са скъсани и счупени. Санитарният възел също се нуждае от ремонт.

Проект „Красива България” (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

От предложените мерки, по които можеше да се кандидатства за бюджет 2019 г. на ПКБ, община Берковица имаше възможност да кандидатства с проектно предложение: „Ремонт на НЧ „Иван Вазов 1911“ с. Бързия“ по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.