Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДАДЕ ПРОЕКТ ЗА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ НА БОЛНИЦАТА И МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

111На 15 март 2016 г. Община Берковица внесе още един проект по  Програма Interreg VA Румъния-България за медицинско оборудване на болницата и Медицинския център. Проектът е по Приоритетна ос 5 – Ефективен регион „Повишаване ефективността на здравеопазването в трансграничния регион“ –закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ – Берковица и е на обща стойност  1 490 876,15 евро. 2 % е съфинансирането, а разпределението на средствата ще е 50 на 50 за двете общини Берковица и Бъйлещи. За МБАЛ-Берковица и Медицински център се предвижда следната медицинска апаратура: Мобилен кардиологичен кабинет, Рентгенов апарат, Монитори за наблюдение на жизнени показатели, Ехограф, Кувьоз, Стерилизатор, Инхалатори Мобилен дихателен апарат. Очакваната продължителност на проекта е 24 месеца.