Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДАДЕ 6 ПРОЕКТА КЪМ ПУДООС

logoОбщина Берковица подаде 6 проекта към ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2019“, която Министерство на околната среда и водите провежда повече от 15 години. Общата стойност на проектите е 60 000 лева.  Първите три проекта са за изграждане на детска площадка на ул. „Синчец“, обособяване на зона за отдих, спорт и игра на ул. „Малинарка“ и фитнес площадка в ж.к Заряница. Всеки е на стойност 10 000 лева. Още три проекта, на обща стойност 30 000 лева,  има подадени за селата Замфирово, Бързия и Гаганица. Там се предвижда почистване и облагородяване на терени и изграждане на детски площадки и зони за отдих.

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2019 г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда – 2019г.” се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.