Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДКРЕПЯ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

граждански инициативи

Кметът Димитранка Каменова подписа договор със Светлин Каменов – първият наш съгражданин, одобрен по общински фонд „Граждански инициативи“ за подкрепа на местни инициативи от Община Берковица.
Предложението се финансира от Община Берковица със сума в размер на 500 лева, която се отпуска след сключване на договор за предоставяне на средства от фонда съгласно правилника.
Светлин Каменов кандидатства за финансова помощ от фонда за осъществяване на инициатива, свързана с облагородяване на междублоковото пространство на ул. „Сливница“ 17 в града чрез почистване и оформяне на зона за отдих, поставяне на 2 броя пейки, освежаване и боядисване и поставяне на кошове за отпадъци. Целта на живущите е да направят едно запустяло място в красив кът, където децата да играят. Подкрепа и готовност за участие изразяват и всички живущи в блока.
Госпожа Каменова сподели, че Община Берковица ще продължи да подкрепя реализирането на местни инициативи с увереност, че по този начин гражданите на града ще се включват активно в дейностите по облагородяване на градски пространства.
Целта на създаването на фонда е повишаване на обществената ангажираност на гражданите на град Берковица към заобикалящата ги среда, като ги стимулират с личен труд да извършват дейности по облагородяване на междублокови пространства.