Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДОБРИ КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА В БЕРКОВИЦА

IMG_2678Нов специализиран автомобил обслужва живеещите в Дома за стари хора в Берковица. Социалното заведение има и ново медицинско оборудване, оборудване за перално отделение и за рехабилитация и спорт. Финансирането за това Община Берковица получи за проект „Подобряване качеството на предоставяните социални услуги в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица, община Берковица“, който  е на стойност  158 642,00 лева с ДДС.

IMG_2666Той бе подаден към Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони“. Първата стъпка за подобряване качеството на живот на възрастните , които са настанени в дома е направена с ремонта на отделенията за лежащоболни по проект „Красива България“.  Сега с новото оборудване за пералното отделение / пералня, сушилня и гладачен каландър/, медицинско оборудване/ мед. Шкафове и болнична носилка/, оборудване за рехабилитация и спорт /бягащи пътеки и велоергометри/, както  и IMG_2675специализирания автомобил се подобрява качеството на социални услуги. Така Община Берковица обследва нуждите на възрастните хора и преценяваме необходимостта от въвеждане на нови услуги.