Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ ЗА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ НА БОЛНИЦАТА И МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

BERKOVITSA-9ВРИД Кметът на Община Берковица Ася Велиславова подписа договора за предоставяне на национално съфинансиране по проекта за медицинско оборудване на болницата и медицински център. Проектът е по  Програма Interreg VA Румъния-България за медицинско оборудване на болницата и Медицинския център. Проектът е по Приоритетна ос 5 – Ефективен регион „Повишаване ефективността на здравеопазването в трансграничния регион“ –закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ – Берковица и е на обща стойност  1 450 529,96 евро. Разпределението на средствата ще е 50 на 50 за двете общини Берковица и Бъйлещи. За МБАЛ-Берковица и Медицински център се предвижда следната медицинска апаратура: Мобилен кардиологичен кабинет, Рентгенов апарат, Монитори за наблюдение на жизнени показатели, Ехограф, Кувьоз, Стерилизатор, Инхалатори Мобилен дихателен апарат. Работата по проекта продължава.