Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА САНИРАНЕ НА ОЩЕ 10 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ СЪС 120 ДОМАКИНСТВА

Община Берковица подписа договор за проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОП Региони в растеж на стойност 3 161 962, 98 лв. Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на 10 жилищни сгради на територията на град Берковица със  120 домакинства. Санирани ще бъдат сгради на следните сдружения на собствениците: СС „Еделвайс“-Здравченица бл. 5,13“; СС „гр. Берковица, ул. „Добруджа“ 7, ет. 1 и ет. 2“; СС „Берковска малина – гр. Берковица, ул. „Александровска“ 41“; СС „Берковица, бул. „Мрамов“ 2, бл. Бор 1“; СС „Изгрев 14 – гр. Берковица“; СС „Александровска 27-Ален мак 35, гр. Берковица“; СС „Мрамор бл. 5 – гр. Берковица“; СС „Шабовица 34 – Берковица“; СС „Незабравка – ул. „Здравченица“ 4, гр. Берковица“ и СС „Димитрови и сие, ул. Николаевска 31, гр. Берковица“.

Сградите са избрани след проведена разяснителна информационна кампания. Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградите, ще намалеят разходите за поддръжка и ще стимулират хората да останат да живеят в града. Подобряването на енергийната ефективност ще има и важен допълнителен ефект, свързан със създаването на нови работни места (най-вече за местните малки и средни предприятия от строителния сектор), конкурентноспособността, енергийната сигурност, адаптирането на градската среда към очакваните климатични промени, като крайният резултат е наличието на достъпни и атрактивни жилища. Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот в град Берковица, като част от периферните райони по отношение на намаляване на неравенствата между периферните и централни райони на страната.

С този проект подписаните договори на Община Берковица за финансиране през 2016 г. възлизат  на стойност  11 200 000 лева. Внесени за одобрение са проекти за близо 25 млн. лева.