Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ ЗА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ НА БОЛНИЦАТА И МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

20190516_134054На 16 май в гр. Калъраш, Румъния зам.-кметът Радослав Найденов подписа договор за медицинско оборудване на болницата и медицински център в Берковица. Проектът е по  Програма Interreg VA Румъния-България за медицинско оборудване на болницата и Медицинския център. Проектът е по Приоритетна ос 5 – Ефективен регион „Повишаване ефективността на здравеопазването в трансграничния регион“ –закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ – Берковица и е на обща стойност  1 421 519,36 евро, състояща се от 1 232 950,47 евро ЕРДП и 188 568,89 евро национално съфинансиране. Разпределението на средствата ще е 50 на 50 за двете общини Берковица и Бъйлещи. За МБАЛ-Берковица и Медицински център се предвижда следната медицинска апаратура: Мобилен кардиологичен кабинет, Рентгенов апарат, Монитори за наблюдение на жизнени показатели, Ехограф, Кувьоз, Стерилизатор, Инхалатори Мобилен дихателен апарат. Очакваната продължителност на проекта е 24 месеца.