Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ ОТГОВОР ОТ ЧЕЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКЪСНАТОТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ В ЗОНА “КОМ”

В отговор на отправено запитване от кмета на Община Берковица до „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД относно прекъсване на електрозахранването в зона „Ком“, вследствие на усложнената зимна обстановка в средата на месец януари, в резултат на обилния снеговалеж и обледяванията на дърветата, причинили падането и пречупването на над 20 железорешетни електропроводни стълбове, компанията предостави информация, в която уведомява Община Берковица, че е извършена проверка от служители на „ЧЕЗ Разпределение България” АД. След направен обход на трасето са констатирани участъците с паднали стълбове и скъсани проводници. Предвид усложнената зимна обстановка и високопланинския терен в момента е невъзможен достъпът с механизация до авариралите участъци. От компанията уверяват, че е направена организация за осигуряване на необходимите материали за отстраняване на аварията. От „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД не се ангажират с конкретен срок за възстановяване на електрозахранването на хижите в района. Съвместно с оператор А1 е осигурено временно алтернативно захранване с дизел агрегат на клетката на мобилния оператор.

При благоприятни метрологични условия ще започнат незабавни възстановителните дейности за отстраняване на аварията и нормалното електрозахранване на трите хижи в района.