Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР ОТ ЧЕЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКЪСНАТОТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ В ЗОНА „КОМ“

В отговор на отправено запитване от кмета на Община Берковица до „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД относно прекъсване на електрозахранването в зона „Ком“, компанията изпрати официален отговор. Дружеството уведомява Община Берковица, че в участъка на зона „Ком“ е извършен обстоен обход, при който са констатирани участъци с паднали стълбове и скъсани проводници средно напрежение. Засегнатите участъци на мрежа средно напрежение се намират на терен с голям наклон, до който към момента специализираната техника, необходима за изправяне на новите стълбове няма достъп. До възстановяване на електрозахранването на обекта по нормална схема, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съвместно с един от мобилните оператори, е осигурило временно алтернативно захранване с електрическа енергия, посредством дизел агрегат.

От страна на разпределителното дружество са предприети необходимите действия за осигуряване на необходимите материали за отстраняване на аварията, които ще започнат незабавно при възможност за достъп до авариралите участъци.

Официален отговор от ЧЕЗ