Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТРОЕЖ ВОДОПРОВОД ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА

Дирекция за национален строителен контрол, гр. София издаде на Община Берковица Разрешение за ползване на строеж „Водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица“. Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти. На 11 април 2018 г. бе подписан Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка за изпълнение на проект  „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица. Минералният водопровод вече е изграден. Той е с обща дължина 7 786,28 м.

Изпълнител на строително-ремонтните дейности на обекта бе ДЗЗД „Ренбилд“, гр. София, а фирмата упражняваща строителен надзор „Дикрил Консулт“ ЕООД“. Авторският  надзор се изпълни от фирма „ЛИТ-2002“ ООД, гр. София. Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов осигури финансирането, подписвайки договора с НДЕФ за безвъзмездно финансиране в размер на 514 164, 98 лв. и чрез ПМС 260/2017 г. в размер на 520 000 лв. Общата стойност на проекта за изграждане на минералния водопровод е 1 028 329,96 лв.

Общината проведе кампания за информиране на бизнеса и гражданите за процедурите за ползване на минерална вода.

Общата цел на проекта е подмяна на водопровода с цел оптимално използване на минералната вода и пълното задоволяване на потребностите от минерална вода на потребители в гр. Берковица и с. Бързия, като водопроводът се превърне в добре експлоатирано, наблюдавано и контролирано съоръжение. Загубите на минерална вода ще намалеят до минимум и същата ще се подава с изискваното качество и напор.

С реализацията на проекта Община Берковица има възможността да предоставя качествена услуга за водопренос на минерална вода от находище с. Бързия, сондаж №1 до настоящите крайни потребители и потенциалните нови ползватели.

Община Берковица е определила като своя цел да бъде успешен и първокласен доставчик на висококачествени водопреносни услуги до крайните потребители и ползватели на минерална вода от находище „Бързия“ – Сондаж № 1, с. Бързия, община Берковица. Изграждането на минералния водопровод ще допринесе за подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от минерални води от находището.

С изграждане на новия минералния довопровод в парк „Св. Георги Победоносец“ се монтира и минерална чешма с четири чучура. Отпадната вода е заустена в съществуващата канализация. Прилежащото пространство  ще се оформи като кът за почивка с  достъп от две страни.  Монтирани са четири осветителни тела. Ще бъдат поставени и пейки.