Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ „ДОСТЪПНА И КАЧЕСТВЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“

Община Берковица

Община Берковица получи финансиране по проект „Достъпна и качествена образователни среда за всяко дете“ по Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ – 2021/2022 година.

Проектът, с договор № НПОД-БС33.3-004/20.09.2021 година, сключен между ЦОИДУЕМ и Община Берковица, стартира на 15.09.2021 година и ще приключи на 30.06.2022 година, а стойността му е в размер на 60997 лева. Дейностите през 9,5–месечното му действие включват осигуряване на технически устройства – таблети, за подрастващите в училищна възраст и образователни комплекти за децата от детските градини, транспорт на деца и ученици от кв. „Раковица“ до приемните детски градини „Пролетна дъга“, „Звънче“ и „Малина“, както и до едно от основните училища на територията на община Берковица – 3. ОУ „Иван Вазов“. С цел приобщаване на децата и по-лесната им адаптация са осигурени четирима медиатори, чиято основна роля ще се характеризира с изграждане и укрепване на връзката между деца, учители и родители. Наставниците ще изпълняват десегрегационни дейности – психологическа и социална подкрепа, и ще изграждат позитивна нагласа у децата и родителите към образованието като ценност. Като продължение на миналогодишния проект към ЦОИДУЕМ ще се извършват дейностите „Играй и учи“ и „Традиции и толерантност“, които акцентираха върху учене чрез игра, съхраняване на обичаите и взаимодействие между традиции и съвременност. Важен факт е, че както предходният проект, така и настоящият, имат устойчивост и перспективност, целта им е формиране на позитивно мислене у младите хора към всяка етническа група и възпитание в толерантност и добронамерено отношение.