Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ФОНД „ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ COVID -19“

22watermarked-IMG_6456Фонд „Обединени срещу COVID-19“, иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България предоставиха на Община Берковица дарение в размер на 10 000 лева за нуждите на социалните заведения на територията на община Берковица, както и на личните асистенти и потребители по Закона за личната помощ, с които Община Берковица има сключени договори. Финансовата помощ е въз основа на изготвен проект за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID – 19 в България, чиято основна цел е подпомагане на персонала, предоставящ социални услуги в социалните заведения на територията на общината, за подобряване на услугите и полагане на допълнителни грижи за потребителите, с които да не се допуска заразяване с коронавирус.

watermarked-IMG_6455На социалните институции бяха предоставени дезинфектанти и средства за почистване на помещения, защитни маски за многократна употреба и предпазни ръкавици за еднократна употреба, както и дълбокопочистващ гел-дезинфектант. Маските са ушити от берковска шивашка фирма, а дезинфектантите и ръкавиците са доставени от търговски обекти, извършващи дейност в града, с което Община Берковица стимулира местния бизнес.

Фонд „Обединени срещу COVID-19“ е създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса. Благодарение на набраните дарителски средства от watermarked-IMG_6461фондации, компании и индивидуални дарители, Фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото.