Актуални Новини, Новини

ПОСТАВЕНИ СА ПЪРВИТЕ ДВА КОНТЕЙНЕРА ЗА ТЕКСТИЛ В ГРАДА

Контейнери за текстил в Берковица

Два контейнера за разделно събиране на стари дрехи и обувки са поставени вече в Берковица. Контейнерите се намират в парк „Св. Георги Победоносец“ (Пашината), срещу трафопоста. В тях ще могат да бъдат изхвърлени стари дрехи, обувки и различен текстил. Старите текстилни отпадъци е препоръчително да са чисти и необходимо да бъдат опаковани в торба, която да може да премине през плъзгащия се отвор на контейнера. Съдовете са метални и са конструирани така, че да не може да се вади тяхното съдържание. Контейнерите са брандирани с логото на Община Берковица, както и с надписи, обозначаващи тяхното предназначение. Обслужват се напълно самостоятелно. Организираната система цели последващото оползотворяване и рециклиране на старите текстилни материали и обхваща всички видове отпадъци от кожа и текстил. С тази се цели намаляване на вредното влияние на този вид отпадък върху околната среда. Предвидените мерки са част от политиката на Община Берковица за увеличаване на количеството на разделно събраните отпадъци и засилване на рециклирането. Напомняме, че разделното събиране спомага за опазване на околната среда от замърсяване и води до намаляване на депонираните отпадъци. Обслужването на съдовете ще се извършва един път седмично.
Изхвърляйте разумно! Благодарим предварително за добрия пример!