Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕДОСТАВИ ЖИЛИЩЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ОТ СЕЛО БЪРЗИЯ, ЧИЯТО КЪЩА БЕ РАЗРУШЕНА

Със свое решение 567 ОбС-Берковица на заседание на 19 май 2013 г. даде съгласие, на основание чл. 45, ал. 1 т. 2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 29/3/ от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища на територията на Община Берковица, да бъде настанен в общинско жилище от резервния фонд семейството на Атанас Димитров Георгиев от с. Бързия. Жилището се намира в Берковица и се определя срок за настаняване от една година. Настанителната заповед ще бъде издадена от кмета на общината Димитранка Каменова.