Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕДОСТАВИ СРЕДСТВА НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1 ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРЕН ТОНОМЕТЪР

Със съвременен компютърен тонометър разполага Медицински център-1 в град Берковица. Техниката от ново поколение е разположена в кабинета на д-р Кирова. Апаратът е предназначен за безконтактно измерване на вътреочно налягане, откриване и диагностика на хипертензивни състояния на окото, в т.ч. и глаукома, както и за профилактика. С новата модерна апаратура ще се подобри качеството на предлаганите медицински услуги в болничното заведение. Средствата, с които е закупена апаратурата, са гласувани от ОбС – Берковица, с решение № 506 от Протокол 26/29.01.2021 година, и са в размер на 10 000 лева.

Екипът на Медицински център – 1 изказва своята благодарност към Община Берковица и Общински съвет – Берковица за предоставените средства, за оказаната подкрепа и съпричастност.

watermarked-1D8745630-14F6-486B-B400-663FE719677B