Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕДОСТАВИ ТАБЛЕТИ ПО ПРОЕКТ „ДОСТЪПНА И КАЧЕСТВЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“

Община Берковица

Община Берковица предостави таблети на ученици от 3. ОУ „Иван Вазов“ – Берковица по проект „Достъпна и качествена образователна среда за всяко дете“, финансиран от ЦОИДУЕМ по Национална програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ – 2021/2022 година.
Техническите устройства – 20 броя, са необходими за провеждане на качествено обучение от разстояние в електронна среда за ученици от 1. до 7. клас и са разпределени според критерии (без оглед на етническа принадлежност), утвърдени със заповед на кмета на Община Берковица, съобразно изискванията на финансиращия орган.
Проектът, с договор № НПОД-БС33.3-004/20.09.2021 година, сключен между ЦОИДУЕМ и Община Берковица, стартира на 15.09.2021 година и ще приключи на 30.06.2022 година, а стойността му е в размер на 60997 лева. Дейностите през 9,5–месечното му действие включват осигуряване на електронни устройства за обучение в интернет среда за учениците, образователни комплекти за децата от детските градини, транспорт на деца и ученици от кв. „Раковица“ до приемните детски градини „Пролетна дъга“, „Звънче“ и „Малина“, както и до едно от основните училища на територията на община Берковица – 3. ОУ „Иван Вазов“. С цел по-лесната адаптация на децата са осигурени четирима медиатори, чиято основна роля се характеризира с изграждане и укрепване на връзката между деца, учители и родители. Наставниците изпълняват десегрегационни дейности – психологическа и социална подкрепа, и изграждат у децата и родителите им положителна нагласа към образованието като ценност. Проектът предвижда и продължаване на дейности от миналогодишния проект към ЦОИДУЕМ – „Играй и учи“ и „Традиции и толерантност“, чрез които децата се обучаваха чрез игра, възпитаваха се в толерантност и съхраняваха традициите и обичаите.
Настоящият проект цели не само да опази духа на времето и завещаните ни от миналото фолклорни традиции, да подпомогне децата и учениците в тяхната адаптация в училищната среда и да им осигури равен достъп до качествено образование, но и да формира позитивно мислене у обществото към всяка етническа група и да укрепи връзката между учители, родители и деца.