Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕДОСТАВИ ТАБЛЕТИ НА ДЕЦАТА ОТ ЦНСТДБУ – БЕРКОВИЦА

Днес, 18.06.2020 година, Спаска Георгиева – Заместник-кмет на Община Берковица и служители от Общинска администрация – Берковица предоставиха 7 броя таблети на децата, настанени в ЦНСТДБУ – Берковица. Устройствата са осигурени от фонд „Социална закрила“ с дарения от Българската академия на науките.

Г-жа Георгиева пожела на децата здраве и благоденствие, бъдещи постижения, успешни начинания. Призова ги към усвояване на знания, необходими за по-нататъшното им образование, към създаване на умения за работа с електронни устройства с образователни цели.

Възпитаниците на ЦНСТДБУ – Берковица приеха дарените таблети с вълнение и радост. Отвориха ги с трепет и въодушевление, а усмивките им докоснаха сърцата на посетителите. Въпреки че учебната година за някои от учениците приключи, а за други е вече към края си, устройствата ще бъдат използвани и през лятото, както за учене, така и за допълнителни извънкласни занимания.

Загрижено за бъдещето на подрастващите в центъра, чрез дарението ръководството на Община Берковица желае да допринесе за качественото образование на децата, да им осигури достъп до образователните платформи и приложения за дистанционно обучение, да подпомогне учебния процес на младите хора в отдалечена среда и да даде възможност за усвояване на повече знания, за придобиване на умения и компетентности, както и за оптимално организиране на извънучилищните им занимания.

watermarked-927DD558C-8996-4155-91FF-28A29E52321A watermarked-1