Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕДОСТАВИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ, НАСТАНЕНИ В ЦНСТДБУ – БЕРКОВИЦА

Община Берковица спечели проект за подпомагане на образователния процес на учениците, настанени в ЦНСТ за деца без увреждания в гр. Берковица, чрез осигуряване на технически средства за подпомагане на образователния процес.

По проекта са закупени два настолни компютъра и лазерно мултифункционално устройство, които ще се използват от учениците, настанени в социалното заведение, с цел да се подпомогне работата им по време на редовния обучителен процес, както и в случай на извънредни ситуации и обучение в електронна среда. Зам.-кметът на Община Берковица Спаска Георгиева предостави лично техническите средства на директора на ЦНСТДБУ – Берковица Димитринка Иванова.

Загрижено за бъдещето на подрастващите в центъра, чрез дарението ръководството на Община Берковица желае да допринесе за качественото образование на децата, да им осигури достъп до образователните платформи и приложения за дистанционно обучение, да подпомогне учебния процес на младите хора в отдалечена среда и да даде възможност за усвояване на повече знания, за придобиване на умения и компетентности, както и за оптимално организиране на извънучилищните им занимания.

Чрез предоставените компютърните конфигурации и мултифункционално устройство децата ще могат да присъстват редовно в учебните часове при провеждане на обучение в отдалечена среда, както и да използват техническите средства при своята самоподготовка. Заплащането на таксите за доставка на интернет със средства по проекта ще подпомогне финансово ЦНСТДБУ и ще подобри качеството на предлаганата социална услуга.

Благодарение на съвременните технологии децата ще получат равни условия с връстниците си и ще имат възможност да усвоят в по-голяма степен учебния материал, което ще повиши тяхната успеваемост и мотивация за учене. Което от своя страна ще доведе до по-добро социално включване за децата и младежите от най-уязвимите обществени групи.

Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност, от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.

watermarked-20201023_120556