Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕДОСТАВЯ ТОПЪЛ ОБЯД НА СОЦИАЛНО СЛАБИ

111Община Берковица има сключен договор с  Агенциата за социално подпомагане по проекта „Осигяраване на топъл обяд”. Социалната услуга вече се предоставя  и ще продължи до 30 септември 2015 г. Финансирането е по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Стойността на проекта е 7 438,20 лв. и от него ще се възползват 40 лица от следните целеви групи:

– лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;
– неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощ за деца.
– самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/;

Целта е да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в общината.  Услугата се предоставя в Домашен социален патронаж – Берковица.