Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕДПРИЕ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ УСЛОЖНЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА

Отдел „Образование“  към ОбА-Берковица във връзка с усложнената зимна обстановка и продължаващите ниски температурите и с цел предотвратяване и намаляване на последствията от лошите метеорологични условия създаде организация за:

  1. Подготовка на училищата, детските градини и ЦПЛР за провеждане на учебния процес при тежки зимни условия.
  2. Осигуряване на необходимата оптимална температура в учебните помещения за нормално протичане на учебния процес.
  3. Предприемане на всички възможни действия за предотвратяване на аварии във водопроводната и парна инсталация в сградите на училищата и детските градини.
  4. Осигуряване на достатъчно количество гориво за безпроблемно отопление през зимния период.
  5. Създаване на необходимата организация за почистване на падналия сняг, с цел нормална проходимост и движение на децата и учениците.
  6. Провеждане на активен филтър в училищата и детските градини за недопускане на заболели от ОПЗ и грип.
  7. Осигуряване на безопасно прибиране на децата и учениците до домовете им при влошаване на метеорологичните условия или спиране на електрозахранването.
  8. Поддържане на връзка с общината и своевременно информиране за евентуално възникнали проблеми, както и извършване на  наблюдение, анализ и оценка на обстановката.
  9. Извършване на преглед на Училищните планове за защита при бедствия в частта „Действия при обилни снеговалежи, снежни бурии и заледявания“ и при усложняване на обстановката да бъдат активирани училищните щабове.

До директорите на всички учебни заведения в общината са изпратени съответните указателни писма за предприемане на гореописаните мерки.