Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРЕМАХНА ОПАСНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

След  оглед на специалисти в Берковица бяха демонтирани елементи от детски съоръжения, които са износени или опасни. Като цяло детските площадки в града са в добро състояние, защото голяма част от тях са новоизградени. В момента тече процедура за сключване на договор с фирма, за контрол на съоръженията на детските площадки. Фирмата, с която ще бъде сключен договор имат лиценз за такава дейност. Предчижда се тази година да бъдат закупени няколко съоръжения за нови детски площадки.Общината продължава да търси и външно финансиране за решаване на проблемите с обновяването на детските съоръжения.