Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРИКЛЮЧИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТЯ ЗА ЗОНА КОМ

рехабилитация път зона ком

Приключи рехабилитацията на обект „Изкърпване асфалтова настилка на общински път MON 1001 – участък гр. Берковица – от края на ул.”Бук” до х. “Ком” – нова за 2022 г. при подготовка на общинските пътища за експлоатация в зимни условия“. Ремонтните дейности включват изкърпване на компрометираните участъци на асфалтови настилки на горния път с цел осигуряване условия за безопасност на движението и повишаване носимоспособността на пътната настилка. Чрез изпълнението на поръчката бяха реализирани следните дейности – Фрезоване на компрометирана асфалтова настилка, натоварване на смесени строителни отпадъци на транспорт и извозване до 5 км, подравняване с чакъл, където е необходимо, заливане фуги с битум, доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип “А” (d= 4см.), битумен разлив за връзка.

Обръщаме внимание на водачите, че са поставени забранителни знаци за движение на пътно превозни средства над 12 т., движещи се по горепосочения общински път. Движещите се превозни средства подлежат на разрешителен режим. Превозвачите е необходимо да заплатят такса, съгласно приложената наредба. За движение на извънгабаритни и тежкотоварни пътни превозни средства, които ползват общински път MON 1001 – в участък от гр. Берковица до зона „Ком”- от началото на ул. “Бук” – до хижа „Ком”- нова“, при превишаване на допустимата максимална маса над 12 т. заплащат седмична такса в размер на 120,00 лева или месечна такса в размер на 360,00 лева за едно МПС. Знаците са поставени съгласно проект “Постоянна организация на движението за обект: Ограничаване на движението на ППС над 12 т. по общински път MON 1001 от град Берковица до хижа „Ком“.

Таксите се заплащат в сградата на Общинска администрация – Берковица, ЦАО (Център за административно обслужване), партер.