Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“

11122Приключи проект „Подкрепа за достоен живот”, изпълняван от Община Берковица  в партньорство с Агенция за социално подпомагане, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В Община Берковица програмата работи от 2011 година. За 4 години за 134 потребители на социални услуги бяха осигурени 82 лични асистенти, които се грижеха за тях. Общата стойност на проекта е 939 973,58 лева.  На 27 февруари 2015 година в Пловдив ще се проведе заключителна пресконференция по проекта. Ще участват представители на МТСП, АСП, АЗ, АХУ, ползватели на услугата и лични асистенти.