Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ В ГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЕРКОВИЦА – БЪЙЛЕЩ (HEALTHEFF)“

1На 27 октомври 2020 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе съвместна начална пресконференция в изпълнение на дейностите по проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Община Берковица е водещ партньор по проекта, а партньор от румънска страна е община Бъйлещ. Предвид епидемиогичната обстановка срещата с румънските партньори се проведе онлайн.

По време на началната пресконференция бяха представени целите, партньорите и предвидените за изпълнение в рамките на проекта дейности.

В събитието взеха участие кметът на Община Берковица Димитранка Каменовa, кметът на Община Бъйлещ Костел Пистриту, екипите на проекта от България и Румъния, представители на МБАЛ – Берковица ЕООД, служители на Общинска администрация – Берковица, лекари, журналисти, представители на целевата група по проекта.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде закупено оборудване за болниците в двете общини, като за община Берковица е предвидено закупуване на мобилен кардиологичен диагностичен кабинет за извършване на прегледи в отдалечените населени места. Ще бъде направено и проучване на основните причини за заболеваемостта в региона и ще се изготви Наръчник за здравословен живот. Продължителност на проекта е 24 месеца, които изтичат на 16 май 2021 г.

Общият бюджет на проекта е 1 450 529,96 евро, от който 85 % – 1 232 950,46 евро, се финансира от Европейския Фонд за Регионално развитие, а 15 % е национално съфинансиране. Бюджетът  на Община Берковица по проекта е 753 074,10 евро, а на Община Бъйлещ – 697 455,86 евро.

2watermarked-DSC03836watermarked-DSC03833