Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОВЕДЕ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА УЧЕНИЧЕСКА ВИКТОРИНА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ” – 2023

Състезание по БДП

Общински кръг на Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя” – 2023 се проведе на 27.02.2023 година в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица.
Комисия в състав: Председател: Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица и членове: Денислав Кацарски – Инспектор в РУ на МВР – Берковица, Илиян Иванов – Специалист „Спорт и младежки дейности“ – Община Берковица, Венета Асенова – Главен експерт „Образование“ – Община Берковица и Десислава Младенова – Мл. експерт „Туризъм“ – Община Берковица, оценяваше представянето на отборите.
В надпреварата се включиха 6 отбора с по четирима състезатели от основните училища на територията на община Берковица – 1. ОУ „Никола Й. Вапцаров“, 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица, 3. ОУ „Иван Вазов“ – Берковица, 4. ОУ „Георги Сава Раковски“ – Берковица, ОУ „Георги С. Раковски“ – село Бързия, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Замфирово.
Викторината се проведе в три кръга като участниците решаваха листовки с 20 въпроса, тестове с 8 въпроса и практическа задача, включваща разпознаване значението на 9 пътни знака.
Престижното първо място зае постигналият най-много точки отбор – 52 от максималния брой 60 – 1. ОУ „Никола Вапцаров“ – Берковица и се класира за Областния кръг на състезанието. На второ място се нареди отборът на 3. ОУ „Иван Вазов“ – Берковица, а третото място заеха отборите на 2. ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица и ОУ „Георги С. Раковски“ – село Бързия.
Целта на състезанието бе проверка на знанията и уменията на подрастващите за безопасно поведение на пътя и формиране на положителни навици за действие в условията на пътното движение.
След обявяването на резултатите от състезанието Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица и председател на комисията, връчи на участниците и на ръководителите на отборите грамоти и награди от Община Берковица.