Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОДЪЛЖАВА АКЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТАРИ И ИЗОСТАВЕНИ АВТОМОБИЛИ

25437345_1479898912129976_992377980_n (1)На 15 декември 2017 г. Община Берковица постави 18 броя стикери – предписания за преместване на излезли от употреба МПС-та. Срокът за изпълнение е 30 дни. При неспазване на посочения в стикера срок, МПС-то ще бъде принудително преместено и предадено за разкомплектоване, ако в 14-дневен срок от преместването не бъде потърсено от собственика, съгласно чл. 36, ал. 9 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Берковица.  Направените в тази връзка разходи ще са за сметка на собствениците.

Със заповед на кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов преди два месеца бе сформирана постоянна комисия за установяване на излезли от употреба МПС-та, паркирани и изоставени в имоти общинска собственост, издирване на собствениците, издаване на предписание на същите за преместване на изоставените МПС-та и съставяне на констативни протоколи за техническото състояние на МПС-та, както и констативни протоколи за неизпълнение на предписанията за преместване. Комисията извърши огледи и описи  на изоставените автомобили в град Берковица, както и състави съответните протоколи. Установен от Полицията е и временния статут и собствениците на МПС-та въз основа на подадените протоколи от Комисията. До 30.11.2017 г. бе срокът за премахване на неправилно спрените, паркирани и/или изоставени автомобили. 21 собственици на изоставени автомобили получиха офоциални предупреждения от Община Берковица. Тези, които не са спазили сроковете вече имат стикери на МПС-та. Акцията за премахване на стари и изоставени автомобили продължава.

Община Берковица призовава всички собственици на такива автомобили своевременно да предприемат неоходимите действия с цел спазване на законите и наредбите.