Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОДЪЛЖАВА АКЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТАРИ И ИЗОСТАВЕНИ АВТОМОБИЛИ

Равносметката от кампанията до момента е: намерени и уведомени по надлежния ред са 56 собственици на изоставени автомобили, които в периода октомври – април са получили официални предупреждения от Община Берковица за премахване на неправилно спрените, паркирани и/или изоставени МПС-та. От тях 34 броя автомобили са премахнати от местоположението си. Извършена е и проверка на територията на село Замфирово по сигнал на граждани.

Спрямо собствениците, които не са изпълнили предписанието, предстои ОбА-Берковица да предприеме действия по реда на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Берковица и Закона за административните нарушения и наказания.

Община Берковица призовава всички собственици на такива автомобили своевременно да предприемат необходимите действия с цел спазване на законите и наредбите и подобряване реда и чистотата в населените места.