Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОДЪЛЖАВА АКЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТАРИ И ИЗОСТАВЕНИ АВТОМОБИЛИ

В изпълнение на Заповед №15-9/07.01.2020 година на Кмета на Община Берковица, след извършена проверка от комисия и съгласно изготвен протокол за неправилно спрени-паркирани и/или изоставени и излезли от употреба автомобили е констатирано, че на територията на община Берковица са установени 85 броя изоставени автомобили. В следващите дни ще бъдат изпратени официални писма на всички притежатели на горепосочените автомобили с указан срок за премахване на изоставените МПС-та.

В случай, че срокът 14.08.2020 г. не бъде спазен от предупредените собственици, ще им бъде наложена санкция съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

Община Берковица призовава всички собственици на такива автомобили своевременно да предприемат неоходимите действия с цел спазване на законите и наредбите.