Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ ДО КРАЯ НА 2019 ГОДИНА

Община Берковица подписа Анекс към Споразумението с Агенцията за социално подпомагане – София по чл. 19 от ПМС №344 /21.12.2018 г. С него на основание ПМС №180/18.07.2019 г. се осигуряват средства на Община Берковица за продължение на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“ до 31 декември 2019 г.

В рамките на това финансиране продължава предоставяне на социалните услуги на лицата, които са потребители на услугите към 31.08.2019 г. Предстои подписване на допълнителните  споразумения с потребителите и персонала, предоставящ услугата, за срок до 31.12.2019 г.