Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТОПЪЛ ОБЯД И ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Топъл обяд - ЛогоОбщина Берковица стартира предоставянето на „топъл обяд“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, като продължение на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020“.

В условията на извънредна епидемична обстановка ще бъде осигурен топъл обяд на 50 нуждаещи се лица за периода м. Януари – Април 2021 година. Обядът се приготвя всеки работен ден в „Домашен социален патронаж“, гр. Берковица. Порциите включват супа, основно ястие, хляб. Готовата храна се опакова в комплекти за еднократна употреба, съгласно всички изискавания и нормативни разпоредби в тази област. Потребителите на услугата ще получават топлия обяд в „Домашен социален патронаж“, гр. Берковица при спазване на всички противоепидемични мерки.

Информация за лицата, попадащи в целевите групи и информация за проекта – телефон: 0953/89120 в рамките на работния ден от 8:30 до 17:00 часа.

watermarked-3watermarked-2watermarked-4