Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ

untitledОбщина Берковица продължава приема на заявления на желаещи за ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ

Доброволни.

Професионални- сключва се  ДОГОВОР .

Могат да кандидатстват и пенсионери.

Не се изисква регистрация в Дирекция „Бюро по труда”.

Желаещите могат да получат подробна информация на адрес: гр. Берковица ОбА ет.3 стая 305 или тел: 0953/ 89 135

Възможност за НОВА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Какво е Приемна грижа? Приемната грижа е грижа за чуждо дете в собствения ВИ дом.Приемната грижа дава възможност на изоставени деца да израстнат в семейна среда.Приемните родители работят в собствените си домове с деца, които не могат да живеят с родителите си. Кой може да стане приемен родител ? Всеки може да стане приемен родител при условие, че: живеете в Община Берковица; имате в сърцето и дома си пространство за детето; искате да се заемете с нова и предизвикателна работа; пълнолетен сте; нямате сериозни здравословни проблеми; сте самотен родител, семейство или живеете на съпружески начала с някого; нямате криминално минало.

Какви са видовете приемна грижа

Според продъжителността на престоя на детето при приемните родители, Приемната грижа е:        

  • Краткосрочно настаняване – за срок до 1 година.
  • Дългосрочно настаняване – за срок над 1 година.
  • Спешно настаняване – в екстремни ситуации.
  • Заместваща приемна грижа – за кратък период от време

 

Приемната грижа може да бъде:

Доброволна приемна грижа:

При доброволната приемна грижа се сключва договор с утвърденото приемно семейство, преминало базово обучение. Семейството получава месечна издръжка за детето, както и еднократна помощ (при необходимост).  Месечната издръжка за детето се определя в зависимост от навършените години.

Доброволната приемна грижа се предпочита от работещи лица и семейства, които въпреки ангажираността си в ежедневието, имат желание да полагат грижа за дете в риск.

Професионална приемна грижа:

При професионалната приемна грижа се сключва договор с единия родител от приемното семейство, преминало базово обучение и допълнителна квалификация, необходима за възпитание и отглеждане на деца. Професионалният приемен родител получава  възнаграждение, полагания от него труд се води като трудов стаж и получава месечна издръжка за настаненото дете, както и еднократна помощ . Професионалната приемна грижа се предпочита от хора, които са безработни и имат достатъчно свободно време, в което да полагат грижа за дете, като в същото време това е шанс за самите тях за професионална реализация.

 

Вашият коментар