Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРОГРАМА ROMACT

Лого - Община Берковица

На 26.10.2022 г. кметът на Община Берковица Димитранка Каменова подписа Споразумение за изпълнение на Програма ROMACT. Програма ROMACT е съвместна програма на Европейската комисия и Съветът на Европа и се изпълнява България от 2013 г. Тя е съвместна инициатива за подпомагане на кметове и общински органи за работа в сътрудничество с местните ромски общности за разработване на политики и публични услуги, които да приобщават всички уязвими общности.
ROMACT подкрепя механизмите и процесите на доброто управление в съответствие с принципите на Съвета на Европа за добро управление на местно равнище. Така тя насърчава сътрудничеството и партньорството между местните органи и ромските общности на основата на съвместно договорени работни стратегии и споделена отговорност за процеса и резултатите от него. Тя също така разчита на споделена ангажираност за открит диалог между мнозинството и малцинството.
ROMACT предоставя на местните администрации работещи методи и инструменти, с чиято помощ те да достигат до общностите, в които живеят техните най-уязвими граждани. Като основен акцент в програмата е заложено подпомагането на изграждането на капацитета на местните органи за разработване и осъществяване на планове и проекти за приобщаване на ромите. Съдейства при подаването на качествени проектни предложения за подкрепа от ЕС и от национални фондове.

Повече информация за Програма ROMACT може да намерите на Web: https://coe-romact.org/