Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ЗИМАТА

В ход е подготовката на Община Берковица за предстоящата зима.  Подписан е договор с фирма ЕТ „ВЪЛЧАН ВОЙВОДА – ДОЙЧИН ВЛАСАКИЕВ“ за „Снегопочистване  и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2013/2014 година”, по обособена позиция: № 1 „Снегопочистване и зимно поддържане на  местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и  републикански път за сезон 2013-2014 г.”, както и  по обособена позиция: № 2 „Снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и  улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2013-2014 г.”  Предстои  да се извърши проверка на снегопочистващата техника от комисия. Със заповед на кмета Димитранка Каменова е сформиран екип за осъществяване на ефективно управление и контрол за зимно поддържане и снегопочестване на общинските пътища, местните пътища и улици в населените места на територията на общината. Предстои да се проведе разширено заседание на Общинския съвет по сигурност и щаба за изпълнение на общински план за защита при бедствия, след което всички учреждения, институции и кметски наместници ще получат Заповед и Указания на Кмета на община Берковица за  превантивни дейности за привеждане на структурите в готовност за работа и живот при зимни условия. Всички училища, детски градини, детска ясла и социални заведения  в общината разполагат с необходимото количество гориво за началото на отоплителен сезон 2013/2014 година. Направена е и профилактика на уличното осветление за есенно-зимния сезон като по сериозно внимание е обърнато на районите около училищата и детските градини.