Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ЗИМНОТО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

Община Берковица е готова за зимата. 167 955,75 лева без ДДС са средствата за снегопочистването на град Берковица, четвъртокласната пътна мрежа и населените места в общината за зимен сезон 2018-2019 г. Със заповед на кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов е създаден Оперативен щаб за ръководене и контролиране на действията по зимното поддържане и експлоатация на техническата инфраструктура на територията на общината. В него участват представители на регионалните структури. Разработен е Оперативен план, чрез който се създава организация за подготовка и поддържане на общинската пътна мрежа, за безпрепятствено и безопасно движение през зимата. Предстои проверка изправността и готовността на снегопочистващата техника.

ЕТ „Вълчан Войвода – Дойчин Власакиев“, с. Гинци, Oбщина Годеч  ще извършва снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2018-2019 г. обособени позиции, както следва:  / по обособена позиция № 1: „Снегопочистване и зимно поддържане на 65.8 км (409,9 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км (30 дка) републикански път за сезон 2018-2019 г.”/, / обособена позиция № 2: „Зимно поддържане и снегопочистване на 50,05 км. общински пътища и 31,5 км. улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2018-2019 г./ и /обособена позиция № 3 „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път IV-81029, участък гр. Берковица – х. Ком за сезон 2018-2019“.