Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ЗИМНОТО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

BERKOVITSA-9Община Берковица е готова за зимата. 193 563,55 лева без ДДС са средствата за снегопочистването на град Берковица, четвъртокласната пътна мрежа и населените места в общината за зимен сезон 2019-2020 г. Със заповед  е създаден Оперативен щаб за ръководене и контролиране на действията по зимното поддържане и експлоатация на техническата инфраструктура на територията на общината. В него участват представители на регионалните структури. Разработен е Оперативен план, чрез който се създава организация за подготовка и поддържане на общинската пътна мрежа, за безпрепятствено и безопасно движение през зимата. Предстои проверка изправността и готовността на снегопочистващата техника.

ЕТ „Вълчан Войвода – Дойчин Власакиев“, с. Гинци, Oбщина Годеч  ще извършва снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в гр. Берковица и населените места на територията на община Берковица за сезон 2019-2020 г. обособени позиции, както следва:  / по обособена позиция № 1: „Снегопочистване и зимно поддържане на 68.8 км (439,9 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица и 3 км (30 дка) републикански път,  обособена позиция № 2: „Зимно поддържане и снегопочистване на 57,05 км. общински пътища и 31,5 км. улици в населените места на територията на Община Берковица  и обособена позиция № 3 „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път МОN – 1001, участък гр. Берковица – х. Ком.