Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СКЛЮЧИ ДОГОВОРИ ЗА ЗИМНОТО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ

Община Берковица сключи договори с фирма – изпълнител за зимното снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и населените места в общината за зимен сезон 2020-2021 година. Създаден е Оперативен щаб за ръководене и контролиране на действията по зимното поддържане и експлоатация на техническата инфраструктура на територията на общината. В него участват представители на регионалните структури. Разработен е Оперативен план, чрез който се създава организация за подготовка и поддържане на общинската пътна мрежа, за безпрепятствено и безопасно движение през зимата. Предстои проверка изправността и готовността на снегопочистващата техника.

ЕТ „Вълчан Войвода – Дойчин Власакиев“, с. Гинци, Oбщина Годеч  ще извършва снегопочистването и зимното поддържане на общински пътища и улици в града и населените места на територията на община Берковица. Съгласно договорите обособените позиции са както следва: Обособена позиция №1 – „Зимно поддържане и снегопочистване на 68.8 км (440,4 дка) местни пътища и улици в землище на гр. Берковица за сезон 2020-2021 год.”, Обособена позиция №2 – „Зимно подържане и снегопочистване на 62.55 км общински пътища и 35,00 км улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2020-2021 г.“ и Обособена позиция № 3 – „Зимно поддържане и снегопочистване на общински път MON- 1001, участък от гр. Берковица- до х. „Ком” за сезон 2020-2021 г.“