Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СКЛЮЧИ НОВ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027

Лого Община Берковица

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ за изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“.
Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесни прехода към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет за предоставяне на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от уязвимите групи.
По проекта се планира създаването на фронт-офис, наемане, обучение и супервизия на служители, които имат отговорности по Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания и Закона за социалните услуги, изработване на рекламни материали, провеждане на разяснително-информационни кампании и осигуряване на подкрепа на социалните услуги в Община Берковица.
Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца, считано от 06.04.2023 г. Общата стойност на проекта е 122 375,40 лева, от които 104 019, 09 лв. Европейско финансиране и 18 356,31 лв. Национално финансиране.