Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА НА БУЛЕВАРД “МРАМОР”

Проектът „Реконструкция на открита детска площадка  и градинка на булевард „Мрамор” град Берковица” е разработен в рамките на  Национална кампания “За чиста околна среда 2012 ”  и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема “Обичам природата – и аз участвам”. Финансирането е в размер до 10 000 лева.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  НА ПРОЕКТА

 

  • Съхранение на природата в района на идеалния център на град Берковица
  • Създаване на по-благоприятни условия за почивка и релаксация с достъп само за пешеходци
  • Естетизация на градинката и зелените площи на булевард Мрамор  като европейски модел на екологична зона за пълноценен отдих.
  • Формиране на  по-голяма заинтересованост в местното население и гостите на града за опазване и грижа на природата в парка.
  • Булевардът да остане предпочитано място от децата, които ще запълват свободните си часове сред екологично чисто място.
  • В предвид разположението на булеварда в идеалния център на град Берковица, същият е чудесна алтернатива за игри и отдих.
  • Непосредствената му близост до заведения и близостта му до хотели в центъра на града пък ще дава възможност за почивка и релаксация на гостите на хотела.
  • Принос за подобряване облика на градската инфраструктура
  • Подобренията и оформянето на детската площадка  и градинка на булевард Мрамор – град Берковица като екологично чисто място за отдих ще бъде потвърждение за това, че град Берковица е привлекателно място за туризъм, отмора, спорт и развлечения.

 

С реализирането на проекта се цели повишаване на екологичната култура и изграждане на навици и самосъзнание за опазване на околната среда, както и за поддържане на чистота на местата, които се ползват за игра от децата. Цели се формиране на позитивна нагласа  към природата, затвърждаване на умения и желание  за опазване на околната среда у гражданите и гостите на града.

 

ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ

 

Реализирането на дейностите по проекта  „Реконструкция на открита детска площадка  и градинка на булевард Мрамор – град Берковица  ще създаде по-благоприятни условия за почивка и ще доведе до по-голяма заинтересованост както в местното население, така и в гостите на града за опазване и грижа за природата, също така ще допринесе за цялостния облик на градската инфраструктура. Паркът предлага отлични условия за игра на открито и напълно безопасно за децата.

         Активно участие в осъществяване на проекта ще вземат, както местната власт, така и училища, фирми, граждани, сдружения и НПО.

         Цялостният ефект от проекта ще е възстановяване на вече съществуващи спортни съоръжения, създаване на допълнителен детски кът /според изискванията на Европейския съюз/, обособяване на места за отдих, табели, съдове за смет, което ще е предпоставка за подобряване условията за почивка, както за местното население, така и за туристите.

         При изпълняване на дейностите по проекта ще се изградят навици у младото поколение за опазване на околната среда.

Проектът: „Реконструкция на открита детска площадка  и градинка на булевард Мрамор – град Берковица”  ще допринесе за утвърждаването на Берковица като популярна туристическа дестинация с екологична значимост, с оглед обособяването на открита детска площадка, съобразена напълно с изискванията и нормите на местното законодателство.

 

 

 

Вашият коментар