Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

SAM_5612Община Берковица спечели проект „Почистване, облагородяване и изграждане на зона за отдих и реконструкция на детска площадка в УПИ І жк. „Заряница” – град Берковица. На 21 март 2013 г. от подадени 1147 проекта, одобрени за финансиране са 246, сред които проекта на Община Берковица. Стойността на проекта е 10 000 лева.  Той е част от  конкурса по Национална кампания “За чиста околна среда” на тема “Обичам природата – и аз участвам” на ПУДООС.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  НА ПРОЕКТА

  • Формиране на  по-голяма заинтересованост у живущите в комплекса за опазване и грижа за новосъздадените алеи, алпинеуми, зона за отдих и детска площадка;
  • Естетизация на междублоковите зелени площи в жк.„Заряница“, като екологична зона за пълноценен отдих и игра;
  • Да се използва ефективно междублоковото пространство;
  • Създаване на по-благоприятни условия за почивка и релаксация с достъп само за пешеходци;
  • Превръщане на междублоковото, обрасло с трева пространство, в предпочитано място от децата, за  запълване на свободните си часове сред природата;
  • Поставяне на основи, които да бъдат последвани от още действия за подобряване облика на града;
  • Подобряване на жизнената среда в малкия град;

 ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧЕНИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА

-Почистването и облагородяването на терена включва окосяване на избуялата растителност, събиране и извозване на храсти и отпадъци.

-Подравняване на терена с верижна машина /4 дка/  и оформяне на мини-футболно игрище;

-Засаждане на дръвчета и храсти.

-Изграждане на алпинеуми от речни камъни;

-Зацветяване на алпинеумите;

-Поставяне на пейки за обособяване на зоната за отдих

-Поставяне на кошчета за отпадъци

-Ремонтиране и боядисване на старите съоръжения за игра

-Освежаване и боядисване на вратите за мини-футбол и старите детски съоръжения

-Реконструкция на детска площадка и поставяне на ново комбинирано детско съоръжение, проектирано съгласно Наредба №1/12.01.2009г.;  

Осъществяването на тези дейности ще се извърши със съдействието и доброволния труд на живущите в комплекса, служители на Комунални дейности – Берковица, служители от Общинска администрация – Берковица и ученици от Професионална Лесотехническа Гимназия-Берковица и граждани, желаещи да се включат в почистването и облагородяването.

 

 

 

 

Вашият коментар