Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ НА БОЛНИЦАТА И МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Пореден спечелен проект от Община Берковица за медицинско оборудване на болницата и медицинскицентър. На 15 март 2016 г. Община Берковица внесе проекта по  Програма Interreg VA Румъния-България за медицинско оборудване на болницата и Медицинския център. Проектът е по Приоритетна ос 5 – Ефективен регион „Повишаване ефективността на здравеопазването в трансграничния регион“ –закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ – Берковица и е на обща стойност  1 421 519,36 евро, състояща се от 1 232 950,47 евро ЕРДП и 188 568,89 евро национално съфинансиране. Разпределението на средствата ще е 50 на 50 за двете общини Берковица и Бъйлещи. За МБАЛ-Берковица и Медицински център се предвижда следната медицинска апаратура: Мобилен кардиологичен кабинет, Рентгенов апарат, Монитори за наблюдение на жизнени показатели, Ехограф, Кувьоз, Стерилизатор, Инхалатори Мобилен дихателен апарат. Очакваната продължителност на проекта е 24 месеца. До момента внесените и одобрени проекти за 2016 година възлизат на стойност 14 млн. лева.