Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“ ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020“

Община Берковица спечели проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Берковица“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020“. Проектът ще бъде финансиран от Агенцията за социално подпомагане. В проектното  предложение се предвижда за периода 01.05.2020 – 19.06.2020г., чрез приготвяне и доставка на топъл обяд да бъдат подпомогнати 50 /петдесет/ лица, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение сами да осигурят прехраната си. Предвиждат се и съпътстващи мерки като закупуване на храна и продукти от първа необходимост със средства на потребителите.

Целевите групи по проекта са:

-Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

-Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение, обявено за страната, не са в състояние да осигурят прехраната си.

-Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване, не могат да се самообслужат и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Всички лица, прилежащи към горепосочените целеви групи, могат да заявят своето желание за включване в проекта, като се обадят на телефон 0953/89120.