Актуални Новини, Община Берковица

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОПРР 2014-2020

IMG_3852-800x600ЛогаМаяГНа 18 януари 2016 г. в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе информационен ден за представяне възможностите за саниране на жилищни сгради по ОПРР 2014-2020. С това се поставя началото на информационна кампания на Община Берковица. Община Берковица е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма Региони в растеж 2014 – 2020 г. по процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Събието бе открито от кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов. Той призова хората да бъдат активни, защото конкуренцията е голяма и колкото по-бързо се подготвят документите, толкова по-големи са шансовете да се възползваме от средствата по програмата. Всички заинтересовани могат да получат помощ при подготовка на документацията в ОбА-Берковица.

Експертите от Община Берковица заедно с представители на фирма „Сагитарио“ представиха в детайли възможностите на програмата, допустимите жилищни сгради и дейности, необходимите документи и процедурата, по която ще се изпълнява в град Берковица.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ПРОЦЕДУРА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОПРР 2014-2020

Уважаеми съграждани,

Информация, консултация и пълен пакет документи можете да получите всеки работен ден от 13:00 до 15:00 ч. в стая 209 в сградата на ОбА Берковица – инж. Мая Горанова, както и на тел: 0953 89129.