Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЪС СПЕШНИ МЕРКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ХАРТИЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

За да се справи с проблемите по поддържане на чистота и хигиена около контейнерите за смет, Община Берковица предприе мерки за събиране на картонени отпадъци от търговските обекти. За целта е необходимо търговците, които генерират такива отпадъци да ги подготвят във вид, подходящ за транспортиране – нагънати и завързани с връзки или компактно събрани в чувал.

Със Заповед на кмета Димитранка Каменова и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и във връзка със задълженията на търговските обекти за разделно събиране на отпадъци от опаковки, съгласно чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от Закона  за управление на отпадъците и чл. 41, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Берковица, всички търговци ще бъдат уведомени от служители на администрацията.

Извозването на тези отпадъци ще се извършва от Общинско мероприятие „Комунални дейности“, град Берковица по определен график, а именно всеки вторник и петък от 13:00 до 15:00 часа.

За неспазване на задълженията за разделно събиране на отпадъците са въведени санкции от 3000 до 10 000 лв. за еднолични търговци или юридически лица. При констатиране на нарушения, нарушителите се санкционират по реда на Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Берковица.

Заповед № РД-15-599/ 27.11.2019 г.