Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ОТ ДЪРЖАВАТА

Пет общини в Област Монтана, сред които Община Берковица“, получиха допълнителни трансфери от държавата в размер над 3 млн. лева с Постановление на Министерски съвет № 165 от 07.08.2018 г. На Берковица, Лом, Вълчедръм, Чипровци и Бойчиновци се превеждат средства за ремонт на инфраструктурата. По бюджета на Община Берковица средствата са в размер на 200 000 лева за частично финансиране на проект „Ремонт и асфалтиране на ул. „Първи май“ в гр. Берковица“.