Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С НОВА УСЛУГА В ПОЛЗА НА ХОРАТА

11122От месец юли в Общинска администрация-Берковица стартира нова услуга за издаване на удостоверение на граждани и фирми, регистрирани на територията на Община Берковица за наличие или липса на задължение по чл. 87 ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Новата услуга е безплатна и е в полза на жителите на общината и пести тяхното времеза пътуване до Монтана, средства и неудобства. Искания се подават в сградата на Община Берковица, стая 114 при инспектор Пламен Петков.

Новата услуга стана възможна, след като кметът на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова подписа Договор за възлагане на функции по чл. 10, ал.4 от Закона за Националната агенция за приходите. Услугата е част от качественото и модерно обслужване на гражданите, което е един от основните приоритети в работата на Общинска администрация – Берковица.