Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ОДОБРЕН НОВ ПРОЕКТ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Община Берковица е на първо място с 83,4 точки сред 57-те класирани проектни предложения, одобрени за финансиране по Конкурсна процедура  КП 33.10-2012 на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерството на образованието, младежта и науката.

Проектът  „Ефективна и пълноценна образователна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им” ще се реализира с партньорството на Обществен съвет по образование, гр. Берковица. Договорът по проекта ще бъде подписан в ЦОИДУЕМ – София на 29.06.2012 г. от Кмета на Община Берковица – Димитранка Каменова.

 

Вашият коментар