Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Община Берковица е една от първите общини с класирано проектно предложение по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на домашен социален патронаж“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) на Министерството на труда и социалната политика.
Проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – Берковица“ ще подпомогне социалната дейност в общината чрез осигуряване на съвременно и енергоспестяващо оборудване на „Домашен социален патронаж“ – Берковица. Основната цел е да бъде повишено качеството и капацитета на предлаганите услуги.
Общият бюджет на проекта е в размер на 55 936,00 лв., от които 44 748,80 лв. финансиране от ФСЗ и 11 187,20 лв. собствени средства.