Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ” – РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА

Община Берковица има одобрен проект: „Превенция и образование –сътрудничество между местни власти и полиция насочено към училищата и образователните институции.”  Партньор по проекта е община Елблаг,  Полша. Продължителността на проекта е 2 години, като работата по проекта предвижда, от една страна дейности на местно ниво, и от друга страна, определен брой мобилности – пътувания до партньорската страна за участие в партньорски срещи. Общата стойност на проекта е 81 500 евро. Бюджетът на Община Берковица възлиза на 36 500 евро, като 4125 евро е собствено финансиране. Организациите, включени в проекта от страна на Община Берковица са Гимназия „Д-р Иван Панов”, Трето Основно Училище „Иван Вазов”, както и РУ Полиция гр. Берковица.